Facultade de Dereito

Grao en Dereito

Graduado/a en Dereito pola Universidade de Vigo Impartido dende o curso 2009/2010

Resolución de renovación da acreditación do título (12/07/2017)
Publicación da modificación do Plan de Estudos no BOE (18/01/2016)
Publicación da modificación do Plan de Estudos no DOG (13/01/2016)
Informe favorable de envío á verificación da solicitude de modificación do Grao en Dereito para o curso 2014/2015
Xunta de Galicia (18/12/2013)
Memoria final de modificación do título do Grao en Dereito – Xunta de Titulación (25/09/2013)
Publicación Plan de Estudos no DOG (05/11/2010)
Publicación Plan de Estudos no BOE (03/11/2010)
Memoria de verificación – Consello de Ministros (30/10/2009)
Informe Final de Avaliación do Plan de Estudos – ANECA (23/06/2009)
Resolución de Verificación do Título - (22/06/2009)

 

Seguimento anual do título


Curso 2017/2018

Curso 2016/2017

Curso 2015/2016

Curso 2014/2015

Curso 2013/2014

Curso 2012/2013

Curso 2011/2012

Curso 2010/2011