Titulación impartida desde o curso 2013/14

 

Seguimento anual do título

A partires do curso 2016/17 o seguimento das titulacións forma parte dos Informes de Revisión do Sistema pola Dirección

Curso 2020/21

 

Curso 2019/20

 

Curso 2018/19

 

Curso 2017/18

 

Curso 2016/17

 

Curso 2015/16

 

Curso 2014/15

 

Curso 2013/14

 

Curso 2012/13

Non implantado no curso 2012/13 na Facultade de Dereito por decisión da CAM de 10/10/2012 por falta de demanda suficiente, pero sí implantado na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo (FCCXXT) nos campus de Vigo e Pontevedra.