Composición

Presidenta

Susana Álvarez González

Secretaria

Concepción Martínez Martínez

Persoal Docente e Investigador permanente

Marta Fernández Prieto
Mª Belén Sánchez Ramos

Mónica Siota Álvarez

Persoal Docente e Investigador non permanente

Francisco Conde Fernández

Estudantado

Diego Casas Rodríguez
Álvaro Romero Seoane

 

Actas

Quen, de acordo co artigo 4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, teña a condición de persoa interesada, poderá consultar as actas e os seus anexos na secretaría do decanato.

Acordos