No curso académico 2014/2015 implantouse a programación conxunta de estudos oficiais (simultaneidade) dos estudos de Grao en Administración e Dirección de Empresas (ADE) e Grao en Dereito do campus de Ourense, aprobada polo Consello de Goberno da Universidade de Vigo o 12 de febreiro de 2014.

Normativa do Programa conxunto
Memoria do título
Estrutura do plan de estudos
Táboa de recoñecementos
Cronograma de implantación