As prácticas externas curriculares constitúen unha actividade de natureza formativa levada a cabo polos estudantes universitarios e supervisada polas Universidades co obxectivo principal de completar e aplicar, nun ámbito profesional, competencias e coñecementos adquiridos nos seus estudos.

As prácticas externas poden realizarse en entidades colaboradoras, tales como empresas, institucións e entidades, de carácter público ou privado, no ámbito nacional ou internacional.

As prácticas externas curriculares configúranse como unha materias optativa integrada no plano de estudos do Grado en Dereito da Universidade de Vigo (6 créditos ECTS)

Normativa relativa a prácticas externas curriculares

Real Decreto 592/2014, de 11 de xullo, polo que se regulan as prácticas académicas externas do estudantado universitario.
Regulamento de Prácticas Externas da Uvigo e Instrución para o desenvolvemento das Prácticas externas curriculares
Regulamento de Prácticas externas do Grao en Dereito na Facultade de Dereito

 

Prácticas externas curriculares 2023/2024

Data Proceso
Outubro de 2023 Nomeamento de titores académicos
Novembro de 2023 Publicación da oferta de prácticas
Novembro de 2023 Solicitude do estudantado (Anexo I)
Decembro de 2023 Adxudicación provisoria de prácticas (publicación no Moovi)
Decembro de 2023 Adxudicación definitiva de prácticas (publicación no Moovi) e comunicación de datos a empresas e institucións
Do 31 de xaneiro ao 20 de maio de 2024 Formalización da práctica (Anexo II)
20 de maio de 2024 Data límite de remate da práctica

* No Anexo III para o Grao en Dereito, no apartado 2 “Avaliación do desempeño do alumno”, o titor externo valorará os diferentes aspectos conforme ao esquema do artigo 13 do Real Decreto 592/2014.


 

Coordinación das prácticas

Marta Fernández Prieto
+34 988 368 826
mfprieto@uvigo.es