A Facultade de Dereito está comprometida coa necesidade de consolidar actitudes favorables cara ao galego, así como o fomento do emprego do galego na docencia, investigación, administración, información e representación universitaria.

Enlace de Galego

Francisca Fernández Prol