Representantes do alumnado nos órganos de goberno colexiados

Representantes do alumnado en órganos de goberno

Grao en Dereito

Curso Delegado/a Subdelegado/a
Primeiro David Gómez Fernández Rubén Alonso Prada
Segundo Sofía Salgado Pontón Juan Santiago Cacharro Rielo
Terceiro Greta Alonso Alonso Rayssa Sabino de Farias
Cuarto Florin Sebastian Neagoe Ingrid Ludmilla Pereira Victorino

 

Programa Conxunto ADE-Dereito

Curso Delegado/a Subdelegado/a
Primeiro Luis Buitrón Amaro Zaid Ouchykh el amrani
Segundo Rodrigo Míguez Fernández Paula Viceiro Diz
Terceiro Pablo Ferreiro Solla Celeste Lodos Rodríguez
Cuarto Luis Miguel Bouzo Álvarez Álex Méndez Touza
Quinto Diego Casas Rodríguez Gemma Outomuro Blanco

 

Funcións

As funcións da Delegación de estudantes son:

  • Actuar como órganos de diálogo coas autoridades académicas no establecemento dunha información adecuada sobre a vida universitaria.
  • Xestionar os seus recursos.
  • Promover e coordinar actividades de extensión universitaria.
  • Elixir os seus representantes perante calquera autoridade, institución ou organización, naqueles casos para os que non exista regulamento de elección.

 

Información de contacto

Delegación de estudantes
+34 988 368 809
dafdo@uvigo.es
webs.uvigo.es/dafdo