Representantes do alumnado nos órganos de goberno colexiados

Representantes do alumnado en órganos de goberno

Grao en Dereito

Curso Delegado/a Subdelegado/a
Primeiro Kevyn Ángel Seijo Fernández-Delegado Vanessa Cid Rojas
Segundo Noa González Tizón Alejandra Hermida Fernández
Terceiro Sofía Salgado Pontón Juan Santiago Cacharro Rielo
Cuarto Greta Alonso Alonso Nuria González Román

 

Programa Conxunto ADE-Dereito

Curso Delegado/a Subdelegado/a
Primeiro Natalia Cid Aires Uxía Collazo Cobelo
Segundo Iria Villanueva Sánchez Valle González Fernández
Terceiro Paula Viceiro Diz Sheila Otero Fernandez
Cuarto Celeste Lodos Rodríguez María Isabel Moure Rivas
Quinto Luis Miguel Bouzo Álvarez Alex Méndez Touza

 

Funcións

As funcións da Delegación de estudantes son:

  • Actuar como órganos de diálogo coas autoridades académicas no establecemento dunha información adecuada sobre a vida universitaria.
  • Xestionar os seus recursos.
  • Promover e coordinar actividades de extensión universitaria.
  • Elixir os seus representantes perante calquera autoridade, institución ou organización, naqueles casos para os que non exista regulamento de elección.

 

Información de contacto

Delegación de estudantes
+34 988 368 809
dafdo@uvigo.es
webs.uvigo.es/dafdo