Denominación do título Graduado/a en Dereito pola Universidade de Vigo
Código RUCT do Título 2501118
Nivel académico Grao
Rama de coñecemento Ciencias sociais e xurídicas
Títulos profesionais
Condición de acceso – Norma
Avogado/a e Procurador/a dos Tribunais. O título de grao en Dereito acredita as competencias xurídicas para o acceso ao Mestrado universitario en Avogacía do regulamento da Lei 34/2006, de 30 de outubro. Real Decreto 775/2011, de 3 xuño.
Tipo e modalidade de ensino Oficial (adaptada ao EEES). Presencial
Número de prazas ofertadas 60: 50 (Grao en Dereito) + 10 (Dobre Grao ADE-Dereito)
Lingua de impartición Castelán, Galego
Cronograma de implantación Curso académico 2014/2015: implántanse o 1º e 2º curso
Curso académico 2015/2016: implántase o 3º curso
Curso académico 2016/2017: implántase o 4º curso
Número de créditos ECTS 240 (60 ECTS Formación básica / 138 ECTS Obrigatorios / 36 ECTS Optativos / 6 ECTS Traballo Fin de Grao).
Mencións impartidas na Facultade de Dereito

Mención en Unión Europea e desenvolvemento sostible: 30 créditos
Mención en Dereito Xudicial: 30 créditos
Máis información

Número mínimo de ECTS de matrícula
-Réxime de permanencia-
Consulta o apartado permanencia
Duración do programa 4 cursos – 8 cuadrimestres
Información sobre a expedición do Suplemento Europeo ao Título Non poderá solicitarse con anterioridade á solicitude do título oficial universitario.
Lugar de solicitude: Secretaría de Alumnado do centro onde rematou os seus estudos.
Máis información
Datas de verificación, publicación, modificación Plan de Estudos e aprobación do título Modificación do Plan de Estudos: 17/07/2014 (informe favorable ACSUG)
Publicación do Plan de Estudos no DOG: (13/01/2016)
Publicación do Plan de Estudos no BOE: (18/01/2016)
Centros nos que se imparte Facultade de Dereito (Campus de Ourense)
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo (Campus de Vigo)
Memoria vixente do título

Memoria final de modificación do título (25/09/2013)

  • Modificacións á memoria propostas 2014/2015
  • Modificacións á memoria propostas 2015/2016
  • Modificacións á memoria propostas 2016/2017
  • Modificacións á memoria propostas 2017/2018
  • Modificacións á memoria propostas 2019/2020
  • Memoria final actualizada (incorpora todas as modificaciones acometidas a través de seguimento anual do título)