Coordinacións no Grao en Dereito

Coordinación Responsable
Coordinación académica Francisca Fernández Prol
Prácticas externas Susana Álvarez González
Virxilio Rodríguez Vázquez
Traballo Fin de Grao Marta Fernández Prieto
Belén Sánchez Ramos

 

Coordinacións no Máster Universitario en Avogacía

Coordinación Responsable
Coordinación académica Mª Dolores Fernández Fustes
Coordinación profesional Benjamín Mayo Martínez
Prácticas (coordinación académica) Marta Fernández Prieto
Prácticas (coordinación profesional) Benjamín Mayo Martínez
Traballo Fin de Máster Roberto Bustillo Bolado

 

Outras coordinacións no centro

Coordinación Responsable
Relacións Internacionais Belén Sánchez Ramos
Estudantes con necesidades especiais Marta Fernández Prieto
Enlace de Igualdade Marta Fernández Prieto