Coordinacións no Grao en Dereito

Coordinación Responsable
Coordinación académica Mónica Siota Álvarez
Prácticas externas Marta Fernández Prieto
Traballo Fin de Grao Marta Fernández Prieto

 

Coordinacións no Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría

Coordinación Responsable
Coordinación académica Mª Dolores Fernández Fustes
Coordinación profesional Benjamín Mayo Martínez
Prácticas (coordinación académica) Roberto Ignacio Fernández López
Prácticas (coordinación profesional) Benjamín Mayo Martínez
Traballo Fin de Máster Roberto Bustillo Bolado

 

Outras coordinacións no centro

Coordinación Responsable
Relacións Internacionais Natalia Torres Cadavid
Estudantes con necesidades especiais Marta Fernández Prieto
Enlace de Igualdade Susana Álvarez González
Enlace de Lingua Galega Francisca Fernández Prol