O Persoal Docente e Investigador (PDI) da Facultade de Dereito de Ourense presenta a seguinte estrutura básica:

Categoría Homes Mulleres Total %
CU 4 3 7 14.28
PTU 3 3 6 12.24
TEU 1 0 1 2.04
ID 0 0 0 0
PCD 3 5 8 16.32
PAD 0 1 1 2.04
PA 18 5 23 46.93
Outros 1 2 3 6.12
TOTAL 30 19 49 100

 

Consulta a listaxe de profesorado do centro.