O Persoal Docente e Investigador (PDI) da Facultade de Dereito de Ourense presenta a seguinte estrutura básica:

Categoría Homes Mulleres Total %
CU 5 3 8 15.39
PTU 2 7 9 17.31
TEU 0 0 0 0
ID 0 0 0 0
PCD 3 2 5 9.62
PAD 0 2 2 3.85
PA 20 6 26 50
Outros 1 1 2 3.84
TOTAL 31 21 52 100

 

Consulta a listaxe de profesorado do centro.