O Persoal Docente e Investigador (PDI) da Facultade de Dereito de Ourense presenta a seguinte estrutura básica:

Categoría Homes Mulleres Total %
CU 5 3 8 16.67
PTU 3 7 10 20.83
TEU 1 0 1 2.08
ID 0 0 0 0
PCD 2 2 4 8.34
PAD 0 1 1 2.08
PA 18 4 22 45.83
Outros 1 1 2 4.16
TOTAL 30 18 48 100

 

Consulta a listaxe de profesorado do centro.