Rexistros e evidencias de carácter anual

 

Código Informe Aprobación
R1 DE-03 P1 Informe de Revisión do Sistema pola Dirección 12/07/2022
R3 DO-0201 P1 Informe de accións de coordinación do Grao en Dereito e PCEO ADE-Dereito 02/12/2021
R3 DO-0201 P1 Informe de accións de coordinación do Máster en Avogacía 02/12/2021
R2 DO-0203 P1 Informe de avaliación do PAT do Grao en Dereito e PCEO ADE-Dereito 02/12/2021
R2 DO-0203 P1 Informe de avaliación do PAT do Máster en Avogacía 02/12/2021
R1 DO-0102 P1
R2 DO-0102 P1
R3 DO-0102 P1
Informes de seguimento das titulacións

 

Outros rexistros con carácter permanente

Código Documento Aprobación
R1 DO-0202 P1 Plan de Promoción e Captación do Centro 17/10/2014
R1 DO-0203 P1 Plan de Acción Titorial 08/07/2021
R2 MC-05 P1 Plan anual de avaliación da satisfacción das usuarias e usuarios (PAESU) 11/07/2019
R1 DE-01 P1 Plan estratéxico da Facultade de Dereito 06/02/2015
R1 XD-02 P1 Control dos rexistros e identificación dos órganos e persoas responsables 17/04/2015

 

Cursos anteriores

Informe de Revisión do Sistema pola Dirección
2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15

Informe de accións de coordinación do Grao en Dereito
2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14

Informe de accións de coordinación do Máster en Avogacía
2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14

Informe de avaliación do PAT do Grao en Dereito
2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14

Informe de avaliación do PAT do Máster en Avogacía
2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15

Informe de resultados de avaliación do PAESU
2016/17 | 2015/16 | 2014/15