Belén Sánchez, Francisca Fernández, María Dolores Fernández, Marta Fernández, Lourdes Borrajo, Concepción Martínez e Susana Álvarez

O equipo decanal do centro está composto polos seguintes membros:

Decana

Vicedecanos/as

Secretario/a

  • Concepción Martínez Martínez

 

O equipo de goberno da Facultade complétase con:

Coordinadora do Grao en Dereito

Coordinadora de Relacións Internacionais

Coordinadora do Máster Universitario en Avogacía

 

Eleccións

29/11/2022 – Eleccións a Decana/o da Facultade de Dereito