Composición

Persoal Docente e Investigador permanente

 • Susana Álvarez González
 • Pablo R. Bonorino Ramírez
 • Mª Lourdes Borrajo Diz
 • Roberto O. Bustillo Bolado
 • Mª Dolores Fernández Fustes
 • Roberto Ignacio Fernández López
 • Marta Fernández Prieto
 • Francisca Fernández Prol
 • José Agustín González-Ares Fernández
 • Miguel Angel Michinel Álvarez
 • Virxilio Rodríguez Vázquez
 • Mª Belén Sánchez Ramos
 • Mónica Siota Álvarez
 • Guillermo Suárez Blázquez
 • Ana Mª Tobío Rivas

Persoal Docente e Investigador non permanente

 • Francisco Conde Fernández
 • Javier Freire Gallego
 • Sara Menor Conde

Estudantado

 • Nicolás Balsa Fernández
 • Juan Santiago Cacharro Rielo
 • Lina Marcela Casallas Viveros
 • Diego Casas Rodríguez
 • Daniela del Valle Machado Mauriello
 • Adrián Martínez Solleiro
 • Rodrigo Míguez Fernández
 • Iván Olmos Ferreiro
 • María del Carmen Pesqueira González
 • Álvaro Romero Seoane

Persoal de Administración e Servizos

 • María Raquel Fernández González
 • Consuelo López Rodríguez
 • Concepción Martínez Martínez

 

Actas

Quen, de acordo co art. 4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, teña a condición de persoa interesada, poderá consultar as actas e os seus anexos na secretaría do decanato.

 

Acordos

 

Eleccións de representantes na Xunta de Centro

Sectores: Persoal Docente e Investigador sen vinculación permanente, Estudantado e Persoal de Administración e Servizos

 

Orzamento e Memoria Económica