O Curso de Orientación académica para estudantes de 3º curso do Grao en Dereito e de 4º curso do PCEO ADE-Dereito celebrarase na modalidade virtual o vindeiro 1 de febreiro de 2021 na Aula 2.4 da Facultade de Dereito en Campus Remoto

Curso 3.5 2020/2021

 

Obxectivos

  • Facilitar ao estudantado a continuidade da súa formación universitaria a través de estudos de mestrado e o seu desenvolvemento profesional ou incorporación laboral.
  • Presentar ao estudantado de terceiro curso do Grao e de cuarto curso do PCEO ADE-Dereito información de interese académico e profesional para a continuación dos seus estudos de grao.
  • Dar a coñecer ao estudantado os recursos e ferramentas que teñen á súa disposición na Universidade de Vigo e, en concreto, na Facultade de Dereito.

Curso 3.5 de orientación académica 2020/2021