A Xornada de acollida: introdución aos estudos de Dereito celebrase o día 5 de setembro de 2022

Obxectivos

  • Facilitar ao estudantado o tránsito e adaptación á contorna universitaria
  • Presentar ao estudantado de novo ingreso o Grao en Dereito
  • Dar a coñecer ao estudantado de novo ingreso os recursos e ferramentas ao seu dispor na Universidade de Vigo e, en concreto, na Facultade de Dereito

Documentos