A Xornada de acollida: introdución aos estudos de Dereito celebrase o día 11 de setembro de 2023

Obxectivos

 • Facilitar ao estudantado o tránsito e adaptación á contorna universitaria
 • Presentar ao estudantado de novo ingreso o Grao en Dereito
 • Dar a coñecer ao estudantado de novo ingreso os recursos e ferramentas ao seu dispor na Universidade de Vigo e, en concreto, na Facultade de Dereito

Documentos

O mércores, día 6 de setembro, de 10.00 a 14.00 h, no Pavillón universitario, terá lugar a Xornada de Benvida da Universidade de Vigo na que se facilitará información sobre:

 • Información xeral. TIC, dereitos e deberes do alumnado
 • Tarxeta universitaria
 • Transporte e aloxamento
 • Voluntariado e asociacionismo
 • Bolsas e axudas+ servizo de Grao
 • Escola aberta de formación permanente + servizo de Posgrao
 • Biblioteca
 • Mobilidade (ORI)
 • Centro de Linguas
 • Emprego e emprendemento
 • Cultura e extensión universitaria
 • Benestar, saúde e deporte
 • Atención á diversidade
 • Unidade de Igualdade
 • Delegacións e asociacións de estudantes

Guía de benvida