Composición

Presidenta

  • Marta Fernández Prieto

Secretaria

  • Concepción Martínez Martínez

Membros do equipo decanal

  • Susana Álvarez González
  • Mª Lourdes Borrajo Diz

Persoal Docente e Investigador permanente

  • Francisca Fernández Prol
  • Ana Mª Tobío Rivas

Persoal Docente e Investigador non permanente

Estudantado

  • Diego Casas Rodríguez
  • Juan Santiago Cacharro Rielo

 

Actas

Quen, de acordo co artigo 4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, teña a condición de persoa interesada, poderá consultar as actas e os seus anexos na secretaría do decanato.

 

Acordos

1 Relación de acordos a 7 de marzo de 2014