Composición

Presidenta

  • Susana Álvarez González

Secretaria

  • Mª Belén Sánchez Ramos

Membros do equipo decanal

  • Mª Lourdes Borrajo Diz
  • Francisca Fernández Prol

Persoal Docente e Investigador permanente

  • Mónica Siota Álvarez
  • Ana Mª Tobío Rivas

Persoal Docente e Investigador non permanente

  • Sara Menor Conde

Persoal de Administración e Servizos

  • Concepción Martínez Martínez

Estudantado

  • Diego Casas Rodríguez
  • Juan Santiago Cacharro Rielo

 

Actas

Quen, de acordo co artigo 4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, teña a condición de persoa interesada, poderá consultar as actas e os seus anexos na secretaría do decanato.

 

Acordos

1 Relación de acordos a 7 de marzo de 2014