Composición

EN REPRESENTACIÓN DO EQUIPO DECANAL:

Decana e enlace de igualdade

 • Susana Álvarez González

Vicedecana

 • Lourdes Borrajo Diz (coordinadora de calidade e presidenta da comisión)

Secretaria

 • Mª Belén Sánchez Ramos (secretaria da comisión)

 

EN REPRESENTACIÓN DAS TITULACIÓNS OFICIAIS ADSCRITAS Á FACULTADE:

Coordinador/a de cada titulación

 • Mónica Siota Álvarez (Coordinadora do Grao en Dereito, incluido o PCEO)
 • M.ª Dolores Fernández Fustes (Coordinadora do Máster universitario en avogacía)

2 representantes do persoal docente e investigador con docencia en polo menos dous títulos adscritos á Facultade

 • Marta Fernández Prieto (Grao en Dereito, incluido o PCEO, e o Máster universitario en avogacía)
 • Virxilio Rodríguez Vázquez (Grao en Dereito, incluido o PCEO, e o Máster universitario en avogacía)

1 estudante de cada titulación da Facultade cun plan de estudos distribuido en máis dun curso académico ou de dous semestres e que non se atope en proceso de suspensión temporal

 • Maricielo Dalila Peña Álvarez (Máster universitario en Avogacía)
 • Adrián Martínez Solleiro (Grao en Dereito -PCEO ADE-Dereito-)

Presidente da delegación de estudantes

 • Diego Casas Rodríguez

 

EN REPRESENTACIÓN DOUTROS GRUPOS DE INTERESE:

Administradora do Campus ou o PAS en quen delegue

 • Concepción Martínez Martínez (por delegación de María del Pilar Joga Lasala)

1 representante do alumnado egresado

 • Ana María Martín Romero (egresada do Grao en Dereito e do Máster universitario en avogacía)

1 representante da sociedade

 • Luis Miguel Garnil Rielo (Avogado e egresado do Grao en Dereito)

 

Axenda de Calidade

Cronograma completo

 

Actas

 

Quen, de acordo co artigo 4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, teña a condición de persoa interesada, poderá consultar as actas e os seus anexos na secretaría do decanato.

 

Acordos