Indice

PRESENTACIÓN: DE CNOSOS A OURENSE
Prof. Dr. Roberto O. Bustillo Bolado, Decano da Facultade de Dereito

VINTE E CINCO ANOS XUNTOS
Profa. Dra. Mª Dolores Fernández Fustes, Secretaria da Facultade de Dereito

VINTE E CINCO ANOS DE HISTORIA

Prólogo
Prof. Dr. Luís Espada Recarey, Reitor en 1990.

1990-2000: A construción administrativa e académica dunha nova Facultade.
Prof. Dr. Luís Rodríguez Ennes, Decano entre 1990 e 2000.

2000-2003: Un novo edificio e moitos proxectos académicos.
Prof.ª Dra. María José Roca, Decana entre 2000 e 2003.

2003-2006: Unha Facultade na rede.
Prof. Dr. Pedro Rabanal, Decano entre 2003 e 2006.

2006-2009: Camiño de Bolonia.
Prof.ª Dra. Inés Iglesias Canle, Decana entre 2006 e 2009.

2009-2012: Bolonia e o Sistema Interno de Garantía da Calidade en marcha.
Prof. Dr. Miguel Michinel Álvarez, Decano entre 2009 e 2012.

2012-2105: Pola senda do Campus da Auga e do Mapa de Titulacións.
Prof. Dr. Roberto O. Bustillo Bolado, Decano entre 2012 e 2015.

Isto non é un epílogo
Prof. Dr. Salustiano Mato de la Iglesia, Reitor en 2015.

Anexos

Anexo I. “Diálogo Fraterno de Culturas”. Discurso de Mário Soares (Presidente da República de Portugal) o 14 de Maio de1993 na Universidade de Vigo, na cerimonia do seu nomeamento como membro honorífico do Claustro de Profesores da Facultade de Dereito.
Anexo II. Lista de membros honoríficos do Claustro de Profesores da Facultade.
Anexo III. Acta da primeira Xunta da Facultade de Dereito.
Anexo IV. Membros da Xunta de Facultade de Dereito no seu vixésimo quinto aniversario (curso 2014-2015).
Anexo V. Equipos de goberno da Facultade durante o período 1990-2015.
Anexo VI. Titulacións oficiais impartidas e número de persoas matriculadas en cada unha delas.