Facultade de Dereito

Xunta de Facultade

Composición


Persoal Docente e Investigador Permanente

Susana Álvarez González | Pablo R. Bonorino Ramírez | Mª Lourdes Borrajo Diz | Roberto O. Bustillo Bolado | Fernando de Franco Paz | Mª Dolores Fernández Fustes | Roberto Ignacio Fernández López | Marta Fernández Prieto | Francisca Fernández Prol | José Agustín González-Ares Fernández | Inés C. Iglesias Canle | Miguel Angel Michinel Álvarez | Virxilio Rodríguez Vázquez | Mª Belén Sánchez Ramos | Mónica Siota Álvarez | Guillermo Suárez Blázquez | Ana Mª Tobío Rivas

Persoal Docente e Investigador non Permanente

Francisco Conde Fernández | Ana Mª Martín Romero | Sara Menor Conde

Alumnado

M. Montserrat Casal Estévez | Diego Casas Rodríguez | Robert Nicolae Dapena Prol | Iván Fariñas Álvarez | José María Fernández Abalo | Paula Gamallo Carballude | Irene López Darriba | Guillermo José Quilarque Cabrera | Jennifer Santomé Rua

Persoal de Administración e Servizos (PAS)

Germán Carrera Rodríguez | Consuelo López Rodríguez | Concepción Martínez Martínez


Actas


2019: 22/II

2018: 28/II | 09/VII | 11/VII | 14/XII | 20/XII

2017: 24/II | 31/III | 9/VI | 22/IX | 20/XII

2016: 3/III | 7/IV | 6/V | 31/V | 6/VII | 15/VII | 28/VII | 28/X | 21/XII

2015: 20/II | 6/III | 18/III | 21/V | 2/VII | 18/IX | 8/X | 3/XI | 23/XI

2014: 24/I | 13-II | 11-III | 22-V | 3-VII | 11-VII | 15-IX | 17-X | 24-X | 7-XI | 17-XII

2013: 6/II | 5/IV | 5/VI | 10/VI | 4/IX | 11/IX | 31/X | 20/XII

2012: 23/II | 30-IV | 25-V | 29-VI | 17-VII | 8/X | 13/XI

Quen, de acordo co art. 4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, teña a condición de persoa interesada, poderá consultar as actas e os seus anexos na secretaría do decanato.


Acordos


2019: 22/II | 21/V

2018: 28/II | 9/VII | 11/VII | 20/XII

2017: 24/II | 31/III | 9/VI | 22/IX | 20/XII

2016: 3/III | 7/IV | 6/V | 31/V | 6/VII | 15/VII | 28/VII | 28/X | 21/XII

2015: 20/II | 6/III | 18/III | 21/V | 2/VII | 18/IX | 8/X | 23/XI

2014: 24/I | 13/II | 20/II | 9/III | 11/III | 22/V | 15/IX | 17/X | 24/X | 7/XI | 17/XII

2013: 5/IV | 5/VI | 11/IX | 31/X | 20/XII

2012: 13/XI


Orzamento e Memoria Económica


Orzamento 2015 | Memoria económica 2014
Orzamento 2014 | Memoria económica 2013
Orzamento 2013 | Memoria económica 2012
Orzamento 2012