Composición

EN REPRESENTACIÓN DO EQUIPO DECANAL:

Decana e enlace de igualdade

 • Marta Fernández Prieto

Vicedecana

 • Lourdes Borrajo Diz (coordinadora de calidade e presidenta da comisión)

Secretaria

 • Concepción Martínez Martínez (secretaria da comisión)

 

EN REPRESENTACIÓN DAS TITULACIÓNS OFICIAIS ADSCRITAS Á FACULTADE:

Coordinador/a de cada titulación

 • Francisca Fernández Prol (Coordinadora do Grao en Dereito, incluido o PCEO)
 • M.ª Dolores Fernández Fustes (Coordinadora do Máster universitario en avogacía)

2 representantes do persoal docente e investigador con docencia en polo menos dous títulos adscritos á Facultade

 • Mónica Siota Álvarez (Grao en Dereito, incluido o PCEO, e o Máster universitario en avogacía)
 • Virxilio Rodríguez Vázquez (Grao en Dereito, incluido o PCEO, e o Máster universitario en avogacía)

1 estudante de cada titulación da Facultade cun plan de estudos distribuido en máis dun curso académico ou de dous semestres e que non se atope en proceso de suspensión temporal

 • Tania Rodríguez Veloso (Máster universitario en Avogacía)
 • Diego Casas Rodríguez (Grao en Dereito -PCEO ADE-Dereito-)

Presidente da delegación de estudantes

 

EN REPRESENTACIÓN DOUTROS GRUPOS DE INTERESE:

Administradora do Campus ou o PAS en quen delegue

 • Concepción Martínez Martínez (por delegación de María del Pilar Joga Lasala)

1 representante do alumnado egresado

 • Ana María Martín Romero (egresada do Grao en Dereito e do Máster universitario en avogacía)

1 representante da sociedade

 • José Luis Castro Fírvida (Avogado e egresado do Grao en Dereito e do Máster universitario en avogacía)

 

Axenda 2019/2020

Cronograma completo

 

Actas

2020: 28-II | 30-IV
2019:
08-III | 03-VII11-VII17-XII
2018: 24-I | 27-II | 6-VI | 6-VII | 19-XII
2017: 16-I | 22-II | 8-VI | 30-VI | 21-VII | 2-X
2016: 1-IV | 25-IV | 31-V | 6-VII | 14-VII | 28-X | 20-XII
2015: 2-III | 27-III | 17-IV | 8-V | 29-V | 8-VI | 8-VII | 23-VII | 28-IX | 19-X | 23-XI | 14-XII
2014: 25-IV | 10-VII | 23-VII | 11-IX | 10-X | 24-X | 7-XI | 27-XI
2013: 11-IX
2012: 5-X
2011: 10-V | 27-IX
2010: 2-III | 7-X
2009: 6-V
2008: 2-VII | 7-VII | 8-IX

Quen, de acordo co artigo 4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, teña a condición de persoa interesada, poderá consultar as actas e os seus anexos na secretaría do decanato.

 

Acordos

2020: 28-II | 30-IV14-VII
2019:
08/III | 03/VII | 11/VII17/XII
2018: 24-I | 27-II | 6-VI | 6-VII | 19-XII
2017: 16-I | 22-II | 8-VI | 30-VI | 21-VII | 2-X
2016: 1-IV | 31-V | 6-VII | 14-VII | 28-X | 20-XII
2015: 2-III | 27-III | 17-IV | 8-V | 8-VI | 8-VII | 23-VII | 28-IX | 19-X | 23-XI | 14-XII
2014: 25-IV | 10-VII | 23-VII | 11-IX | 10-X | 24-X | 7-XI | 27-XI