Grao en Dereito

Curso Delegado/a Subdelegado/a
Primeiro Rayssa Sabino de Farias Cristina Pereira Pérez
Segundo Florin Sebastian Neagoe Nicolás Balsa Fernández
Terceiro Antela M.ª Santos Rodríguez Isaías Basilio Souza
Cuarto María Janet López Álvarez Karla Marra Cid

 

Programa Conxunto ADE-Dereito

Curso Delegado/a Subdelegado/a
Primeiro Ana Hernández Herrera Miguel Nogueiras Ogando
Segundo Rocío Mosquera Fernández Andrea Maquieira Cruces
Terceiro Jorge Domínguez Pavón Brais Alonso Covelo
Cuarto Anaís Fernández Barja Clara García González
Quinto Mireia Gil Rodríguez Verónica Fernández Álvarez

 

Funcións

As funcións da Delegación de estudantes son:

  • Actuar como órganos de diálogo coas autoridades académicas no establecemento dunha información adecuada sobre a vida universitaria.
  • Xestionar os seus recursos.
  • Promover e coordinar actividades de extensión universitaria.
  • Elixir os seus representantes perante calquera autoridade, institución ou organización, naqueles casos para os que non exista regulamento de elección.

 

Información de contacto

Delegación de estudantes
+34 988 368 809
dafdo@uvigo.es
webs.uvigo.es/dafdo