Grao en Dereito

Curso Delegado/a Subdelegado/a
Primeiro Juan Santiago Cacharro Rielo Aida Pardal Castro
Segundo María del Carmen Pesqueira González Rayssa Sabino de Farias
Terceiro Nicolás Balsa Fernández Florin Sebastian Neagoe
Cuarto Isaías Basilio Souza Lucia Perez Loureiro

 

Programa Conxunto ADE-Dereito

Curso Delegado/a Subdelegado/a
Primeiro Álvaro Romero Seoane Rodrigo Míguez Fernández
Segundo Gonzalo López Buján Miguel Nogueiras Ogando
Terceiro Rocío Mosquera Fernández Andrea Maquieira Cruces
Cuarto Jorge Domínguez Pavón Diego Casas Rodríguez
Quinto Anais Fernández Barja Patricia Gil Montero

 

Funcións

As funcións da Delegación de estudantes son:

  • Actuar como órganos de diálogo coas autoridades académicas no establecemento dunha información adecuada sobre a vida universitaria.
  • Xestionar os seus recursos.
  • Promover e coordinar actividades de extensión universitaria.
  • Elixir os seus representantes perante calquera autoridade, institución ou organización, naqueles casos para os que non exista regulamento de elección.

 

Información de contacto

Delegación de estudantes
+34 988 368 809
dafdo@uvigo.es
webs.uvigo.es/dafdo