Xornadas sobre sesgos, argumentación e decisión xudicial

DIRECCIÓN ACADÉMICA:

  • Pablo R. Bonorino Ramírez
    Catedrático de Filosofía do Dereito

COORDINACIÓN:

  • Xosé Manuel Pacho Blanco
    Profesor Axudante Doutor de Filosofía do Dereito