Violencia e acoso no traballo: Análise xurisprudencial e protocolos

A Xornada que presentamos en Ourense consta principalmente de dous grandes apartados: o primeiro é un estudo de 1.300 Sentenzas de todolos órdenes xudiciais, nos que se analizan diferentes casos de acoso ou hostigamento no traballo, e que entedemos de grande importancia para a Avogacia, Xudicatura, Fiscalia, Graduados Sociais, etc..

A segunda parte é a que estuda ós protocolos, como un xeito estructurado de afrontar as conductas de acoso ou mobbing no traballo, e, no seu caso, outros comportamentos que se consideran irregulares, inapropiados ou socialmente adversos tanto no seo da empresa ou ben ante outras instancias externas.

Inscricións

Na web do Colexio www.icaourense.org