Pensar el derecho en el siglo XXI

Ciclo de conferencias do 23 de setembro ao 12 de decembro

Do 23 de setembro ao 12 de decembro de 2019

Facultade de Dereito (Ourense) e Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo (Vigo)