Listaxe de profesorado do PCEO ADE-Dereito (G730)

 

Estrutura do persoal académico do PCEO ADE-Dereito (G730)

CategoríaTotal%
Catedrático de Universidade 5 7.69
Catedrático de Escola Universitaria 0 0
Profesor Titular de Universidade 9 13.85
Titular de Escola Universitaria 4 6.15
Profesor Contratado Doutor 22 33.85
Profesor Axudante Doutor 1 1.54
Profesor Contratado Interino 0 0
Contratado Predoutoral 0 0
Profesor Asociado 18 27.69
TOTAL 65 100

 

Descrición do PAS

Visite a sección de Persoal de Administración e Servizos.