Listaxe de profesorado do PCEO ADE-Dereito (G730)

 

Estrutura do persoal académico do PCEO ADE-Dereito (G730)

CategoríaTotal%
Catedrático de Universidade 4 5.97
Catedrático de Escola Universitaria 0 0
Profesor Titular de Universidade 11 16.42
Titular de Escola Universitaria 3 4.48
Profesor Contratado Doutor 24 35.82
Profesor Axudante Doutor 1 1.49
Profesor Contratado Interino 0 0
Contratado Predoutoral 0 0
Profesor Asociado 20 29.85
TOTAL 67 100

 

Descrición do PAS

Visite a sección de Persoal de Administración e Servizos.