Listaxe de profesorado do Grao en Dereito (G081)

 

Estrutura do persoal académico do Grao en Dereito (G081)

CategoríaTotal%
Catedrático de Universidade 5 10.87
Profesor Titular de Universidade 10 21.74
Titular de Escola Universitaria 1 2.17
Investigador/a distinguido/a 1 2.17
Profesor Contratado Doutor 4 8.7
Profesor Axudante Doutor 1 2.17
Profesor Contratado Interino 0 0
Contratado Predoutoral 0 0
Profesor Asociado 18 39.13
TOTAL 46 100

 

Descrición do PAS

Visite a sección de Persoal de Administración e Servizos.