Listaxe de profesorado do Grao en Dereito (G081)

 

Estrutura do persoal académico do Grao en Dereito (G081)

CategoríaTotal%
Catedrático de Universidade 5 10.42
Profesor Titular de Universidade 7 14.58
Titular de Escola Universitaria 1 2.08
Investigador/a distinguido/a 1 2.08
Profesor Contratado Doutor 9 18.75
Profesor Axudante Doutor 1 2.08
Profesor Contratado Interino 0 0
Contratado Predoutoral 0 0
Profesor Asociado 19 39.58
TOTAL 48 100

 

Descrición do PAS

Visite a sección de Persoal de Administración e Servizos.