Álvarez Pérez

Profesor/a asociado/a

Área de Dereito Civil
Departamento de Dereito Privado

Información de contacto

Facultade de Dereito
Edificio xurídico-empresarial
Planta 4, Despacho 36
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 812
zalvarez@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Dereito

O03G081V01501 | Dereito civil III. Familia e sucesións (coordinador/a) 1

PCEO ADE – Dereito

O03G730V01411 | Dereito civil III. Familia e sucesións (coordinador/a) 1 5

2º cuadrimestre

Grao en Dereito

O03G081V01203 | Introdución ao dereito civil e dereito da persoa (coordinador/a) 1 2 3

PCEO ADE – Dereito

O03G730V01122 | Introdución ao dereito civil e dereito da persoa (coordinador/a) 1 5

1 Grupo grande | 2 Grupo mediano A | 3 Grupo mediano B | 4 Grupo mediano (optativas) | 5 Grupo mediano