Espinosa Casares

Profesor/a contratado/a de substitución

Área de Dereito Civil
Departamento de Dereito Privado

Información de contacto

Facultade de Dereito
Edificio xurídico-empresarial
Planta 4, Despacho 37
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 812
raquel.espinosa@uvigo.gal

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Dereito

O03G081V01301 | Dereito civil I. Obrigas e contratos 1

PCEO ADE – Dereito

O03G730V01213 | Dereito civil I. Obrigas e contratos 1

2º cuadrimestre

Grao en Dereito

O03G081V01404 | Dereito civil II. Dereitos reais 1 2 3
O03G081V01926 | Dereito de danos e responsabilidade civil 1

PCEO ADE – Dereito

O03G730V01223 | Dereito civil II. Dereitos reais 1

1 Grupo grande | 2 Grupo mediano A | 3 Grupo mediano B | 4 Grupo mediano (optativas) | 5 Grupo mediano