Meleiro Vázquez

Profesor/a asociado/a

Área de Dereito Civil
Departamento de Dereito Privado

Información de contacto

Facultade de Dereito
Edificio xurídiico-empresarial
Planta 4, Despacho 42
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 856
mmeleiro@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

PCEO ADE – Dereito

O03G730V01213 | Dereito civil I. Obrigas e contratos 5

2º cuadrimestre

Grao en Dereito

O03G081V01203 | Introdución ao dereito civil e dereito da persoa 3

PCEO ADE – Dereito

O03G730V01122 | Introdución ao dereito civil e dereito da persoa 5
O03G730V01223 | Dereito civil II. Dereitos reais 5

1 Grupo grande | 2 Grupo mediano A | 3 Grupo mediano B | 4 Grupo mediano (optativas) | 5 Grupo mediano