de Dios de Dios

Profesor/a asociado/a

Área de Dereito Procesual
Departamento de Dereito Público

Información de contacto

Facultade de Dereito
Xurídico-empresarial
Planta 4, Despacho 41
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 844
jdios@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

2º cuadrimestre

PCEO ADE – Dereito

O03G730V01323 | Dereito procesual penal 1 5

Máster en Avogacía e Procuradoría

O03M110V01201 | Práctica Civil II

Grao en Dereito

O03G081V01403 | Sistema xudicial español e proceso civil 2 3
O03G081V01924 | Dereito penal e procesual de menores (coordinador/a) 1 4

1 Grupo grande | 2 Grupo mediano A | 3 Grupo mediano B | 4 Grupo mediano (optativas) | 5 Grupo mediano