Pintos Pérez

Profesor/a contratado/a de substitución

Área de Dereito Constitucional
Departamento de Dereito Público

Información de contacto

Facultade de Dereito
Edificio xurídico-empresarial
Planta 5, Despacho 58
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 828
jaimeantonio.pintos@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

PCEO ADE – Dereito

O03G730V01313 | Dereito da Unión Europea 1 5

2º cuadrimestre

Grao en Dereito

O03G081V01204 | Dereito constitucional II 3

PCEO ADE – Dereito

O03G730V01121 | Dereito constitucional II 1 5

1 Grupo grande | 2 Grupo mediano A | 3 Grupo mediano B | 4 Grupo mediano (optativas) | 5 Grupo mediano