Alañón Olmedo

Profesor/a convidado/a

Área de Dereito Procesual
Departamento de Dereito Público

Información de contacto

Facultade de Dereito
Edificio xurídico-empresarial
Despacho 40
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 830

Docencia

1º cuadrimestre

2º cuadrimestre

PCEO ADE – Dereito

O03G730V01221 | Sistema xudicial español e proceso civil 1 5

Grao en Dereito

O03G081V01403 | Sistema xudicial español e proceso civil 2 3

1 Grupo grande | 2 Grupo mediano A | 3 Grupo mediano B | 4 Grupo mediano (optativas) | 5 Grupo mediano