González Fernández

Profesor/a convidado/a

Área de Dereito Procesual
Departamento de Dereito Público

Información de contacto

Facultade de Dereito
Edificio xurídico-empresarial
Despacho 41
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 844

Docencia

1º cuadrimestre

2º cuadrimestre

PCEO ADE – Dereito

O03G730V01221 | Sistema xudicial español e proceso civil 1 5

1 Grupo grande | 2 Grupo mediano A | 3 Grupo mediano B | 4 Grupo mediano (optativas) | 5 Grupo mediano