Facultade de Dereito

Convenios e titores de prácticas

Curso Académico 2018-2019


Calendario de asignación de entidades e despachos

Entidade (nº de prazas) Titor externo Titor Académico
Colexio de Procuradores de Ourense (1) Lourdes Lorenzo Ribagorda Susana Álvarez González
Colexio Notarial de Galicia (1) María Isabel Louro García Susana Álvarez González
Confederación Hidrográfica Miño-Sil (2) Diana Carballeda Chan Virxilio Rodríguez Vázquez
Deputación Provincial de Ourense (2) Mónica Lesgapi Díaz Virxilio Rodríguez Vázquez
Albino Ferreira Rivera (1) Albino Ferreira Susana Álvarez González
Ferro Ribadulla Avogados (1) Fernando Blanco Arce Susana Álvarez González
Subdelegacion do Goberno (4) Manuel Arias Carral Marta Fernández Prieto
Concello de Barbadás (2) Xosé Manoel Fírvida Plaza  
ADER Recursos Humanos ETT (3) Noelia Alvarez González Francisca Fernández Prol
Centro Penitenciario Pereiro de Aguiar (2) David Armada Fernández
Elena Fernández Montes
Virxilio Rodríguez Vázquez
Parlamento de Galicia (5) Xosé Antón Sarmiento Marta Fernández Prieto
INGADE (1) Yolanda Trasobares Ramos Francisca Fernández Prol
Pérez Rumbao (2) Irene Santana Carnero
María Jesús Caride Alonso
Francisca Fernández Prol
XESMEGA (1) Daniel Liceras Pascual Susana Álvarez González
Consellería de Economía (1) José Rodriguez Rodríguez Susana Álvarez González