Facultade de Fisioterapia

Calendario de prácticas

Curso Académico 2017-2018


Calendario de prácticas

Data Proceso
Setembro de 2017 Nomeamento de titores académicos
Outubro de 2017 Publicación da oferta de prácticas
Do 6 ao 15 de novembro de 2017 Solicitude do alumnado (Anexo I)
Do 15 ao 30 de novembro de 2017 Adxudicación provisional de prácticas
Decembro de 2017 Adxudicación definitiva de prácticas
Do 23 ao 27 de xaneiro de 2018 Formalización da práctica (Anexo II)
Do 30 de xaneiro ao 2 de febreiro de 2018 Comezo da práctica
12 de maio de 2018 Data límite de remate da práctica

1 No Anexo III para o Grado en Dereito G081, no apartado 2 "Avaliación do desempeño do alumno", o titor externo valorará os diferentes aspectos conforme ao esquema do artigo 13 do Real Decreto 592/2014.