Facultade de Dereito

Calendario de prácticas

Curso Académico 2018-2019


Calendario de prácticas

Data Proceso
Setembro de 2018 Nomeamento de titores académicos
31 de Outubro de 2018 Publicación da oferta de prácticas
Modificación oferta formativa de prácticas
Do 7 ao 15 de novembro de 2018 Solicitude do alumnado (Anexo I)
Do 19 ao 30 de novembro de 2018 Adxudicación provisional de prácticas
Decembro de 2018 Adxudicación definitiva de prácticas e comunicación de datos a empresas e institucións
Do 23 ao 29 de xaneiro de 2019 Formalización da práctica (Anexo II)
Do 30 de xaneiro ao 2 de febreiro de 2019 Comezo da práctica
12 de maio de 2019 Data límite de remate da práctica

1 No Anexo III para o Grado en Dereito, no apartado 2 "Avaliación do desempeño do alumno", o titor externo valorará os diferentes aspectos conforme ao esquema do artigo 13 do Real Decreto 592/2014.