Facultade de Fisioterapia

Calendario de prácticas

Curso Académico 2016-2017


Calendario de prácticas

Data Proceso
Setembro de 2016 Nomeamento de titores académicos
Outubro de 2016 Publicación da oferta de prácticas
Do 1 ao 15 de novembro de 2016 Solicitude do alumnado (Anexo I)
Do 15 ao 30 de novembro de 2016 Adxudicación provisional de prácticas
Decembro de 2016 Adxudicación definitiva de prácticas
Do 23 ao 27 de xaneiro de 2017 Formalización da práctica (Anexo II)
Do 30 de xaneiro ao 2 de febreiro de 2017 Comezo da práctica
12 de maio de 2017 Data límite de remate da práctica

1 No Anexo III para o Grado en Dereito G081, no apartado 2 "Avaliación do desempeño do alumno", o titor externo valorará os diferentes aspectos conforme ao esquema do artigo 13 do Real Decreto 592/2014.