Facultade de Dereito

Prácticas externas curriculares

As prácticas externas curriculares constitúen unha actividade de natureza formativa levada a cabo polos estudantes universitarios e supervisada polas Universidades co obxectivo principal de completar e aplicar, nun ámbito profesional, competencias e coñecementos adquiridos nos seus estudos.

As prácticas externas poden realizarse en entidades colaboradoras, tales como empresas, institucións e entidades, de carácter público ou privado, no ámbito nacional ou internacional.

INFORMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS EXTERNAS

Susana Álvarez González

Coordinadora de Prácticas Externas

988 368 847 |

As prácticas externas curriculares configúranse como unha materias optativa integrada no plano de estudos do Grado en Dereito da Universidade de Vigo (6 créditos ECTS)


Normativa relativa a prácticas externas curriculares


Real Decreto 592/2014, de 11 de xullo, polo que se regulan as prácticas académicas externas do estudantado universitario.
Regulamento de Prácticas Externas da Uvigo e Instrución para o desenvolvemento das Prácticas externas curriculares
Regulamento de Prácticas externas do Grao en Dereito na Facultade de Dereito


Acción formativa: Foro de Emprego Xurídico


O pasado 4 de novembro de 2016 tivo lugar o Foro de Emprego Xurídico dentro das actividades programadas na I Feira de Emprego Xurídico da Facultade de Dereito.

Esta xornada estaba dirixida especificamente aos estudantes do centro e algunhas das cuestións a abordar nas diferentes sesións foron: cales son as saídas profesionais no ámbito xurídico, como elaborar un currículo atractivo e de que forma se desenvolven os procesos de selección. Entre outras propostas, o estudantado inscrito recibiu pautas sobre a elaboración de vídeo currículo e desenvolveu prácticas reais de entrevistas de traballo para coñecer que buscan os empregadores e como comunicalo con éxito.

Programa do Foro de Emprego Xurídico