Facultade de Dereito

Emprego e emprendemento

Área de emprego e emprendemento da Universidade de Vigo


O seu obxectivo fundamental é facilitar, en colaboración coas administracións, empresas e outras institucións, o acceso ao mercado laboral das persoas tituladas na Universidade de Vigo.

Área de emprego e emprendemento da Universidade de Vigo

Presentación Área de E+E sesión informativa ao alumnado do Grado en Dereito e Programa Conxunto ADE-Dereito: qué é a Área de E+E, prácticas académicas externas curriculares e extracurriculares, emprendemento e formación.
Presentación "Busca activa de emprego", sesión informativa Grado en Dereito e Programa Conxunto ADE-Dereito Área de E+E: como autocoñecerse, coñecer as saídas profesionais dos ámbitos xurídico e empresarial, as canles de busca de emprego e a preparación con éxito para o proceso de selección.


Orientación laboral

Solicita unha entrevista individualizada na Área de emprego e emprendemento.


Formación para o emprego da Área de emprego e emprendemento

Se queres ter información actualizada e permanente sobre as ofertas de emprego e prácticas difundidas para o teu perfil, aquí tes o buscador de ofertas e prácticas da Universidade de Vigo, debes introducir o teu ámbito científico (xurídico-social) ou a túa titulación.


Fundación da Universidade de Vigo


Fundación da Universidade de Vigo

Consellos da Fundación da Universidade de Vigo. Aquí atoparás información e formación que pode axudarte na túa busca de emprego: curriculo, carta de presentación, proceso de selección e exemplos.


Gabinete psicopedagóxico


Presta atención ao alumnado en diferentes áreas (persoal, psicolóxica, académica e vocacional) segundo sexan as demandas e necesidades.