O Persoal Docente e Investigador (PDI) da Facultade de Dereito de Ourense presenta a seguinte estrutura básica:

Categoría Homes Mulleres Total %
CU 3 2 5 11.11
PTU 4 3 7 15.56
TEU 1 0 1 2.22
ID 0 0 0 0
PCD 3 6 9 20
PAD 0 0 0 0
PA 18 4 22 48.89
Outros 0 1 1 2.22
TOTAL 29 16 45 100

 

Consulta a listaxe de profesorado do centro.