O Persoal Docente e Investigador (PDI) da Facultade de Dereito de Ourense presenta a seguinte estrutura básica:

Categoría Homes Mulleres Total %
CU 2 1 3 6.39
PTU 5 4 9 19.15
TEU 1 0 1 2.13
ID 1 0 1 2.13
PCD 3 5 8 17.02
PAD 0 1 1 2.13
PA 18 4 22 46.81
Outros 1 1 2 4.26
TOTAL 31 16 47 100

 

Consulta a listaxe de profesorado do centro.