Facultade de Dereito

O Persoal Docente e Investigador (PDI) da Facultade de Dereito de Ourense presenta a seguinte estrutura básica:

Persoal Docente e Investigador
Categoría Homes Mulleres Total % TIT AD
% %
CU 1 50,00% 1 50,00% 2 4,08% Dr. TC
CEU 0 0,00% 1 100,00% 1 2,04% Dr. TC
TU 7 53,85% 6 46,15% 13 26,53% Dr. TC
PCD 4 40,00% 6 60,00% 10 20,41% Dr. TC
TEU 1 100,00% 0 0,00% 1 2,04% Dr. TC
PAD 1 100,00% 0 0,00% 1 2,04% Dr. TC
PA 17 89,47% 2 10,53% 19 38,78% - TP
Outros 0 0,00% 2 100,00% 2 4,08% - TC
TOTAL 31   18   49      

Consulta a listaxe de profesorado do centro