Facultade de Dereito

Persoal de Administración e Servizos

 

Administración de Campus
Nome Cargo Teléfono Email
María del Pilar Joga Lasala Administradora de Campus 988 387 257
Secretaría de Decanato
Nome Cargo Teléfono Email
Concepción Martínez Martínez Xefa de Negociado de Asuntos Xerais 988 368 900
Área de Apoio a Centros e Departamentos
Nome Cargo Teléfono Email
Elda Martiñá Pérez Xefa de Área 988 387 104
Celsa Diéguez González Xefa de Negociado 988 368 902
Remedios Lameiro Diéguez Xefa de Negociado 988 368 703
Área de Estudos de Grao
Nome Cargo Teléfono Email
Consuelo López Rodríguez Xefa de Área 988 368 903
Mª de Carmen Castro Vázquez Xefa de Negociado 988 368 920
Germán Carrera Rodríguez Administrativo 988 368 919
Consultas, xestións e outros asuntos administrativos:
Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento
Nome Cargo Teléfono Email
Elsa López Jorge Xefa de Área 988 368 803  
Milagros Álvarez Souto Xefa de Negociado 988 368 909
Ana María López Vázquez Administrativa 988 368 910
Consultas, xestións e outros asuntos administrativos:
Área Económica
Nome Cargo Teléfono Email
Raquel Fernández González Xefa de Área 988 368 802
Celsa Álvarez Gómez Xefa de Negociado 988 368 855