Composición

Persoal Docente e Investigador permanente

 • Susana Álvarez González
 • Pablo R. Bonorino Ramírez
 • Mª Lourdes Borrajo Diz
 • Roberto O. Bustillo Bolado
 • Fernando de Franco Paz
 • Mª Dolores Fernández Fustes
 • Roberto Ignacio Fernández López
 • Marta Fernández Prieto
 • Francisca Fernández Prol
 • José Agustín González-Ares Fernández
 • Inés C. Iglesias Canle
 • Miguel Angel Michinel Álvarez
 • Virxilio Rodríguez Vázquez
 • Mª Belén Sánchez Ramos
 • Mónica Siota Álvarez
 • Guillermo Suárez Blázquez
 • Ana Mª Tobío Rivas

Persoal Docente e Investigador non permanente

 • Francisco Conde Fernández
 • Ana Mª Martín Romero
 • Sara Menor Conde

Estudantado

 • Diego Casas Rodríguez
 • Robert Nicolae Dapena Prol
 • Guillermo José Quilarque Cabrera
 • Jennifer Santomé Rua

Persoal de Administración e Servizos

 • Germán Carrera Rodríguez
 • Consuelo López Rodríguez
 • Concepción Martínez Martínez

 

Actas

Quen, de acordo co art. 4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, teña a condición de persoa interesada, poderá consultar as actas e os seus anexos na secretaría do decanato.

 

Acordos

 

Orzamento e Memoria Económica