Composición

Presidenta

  • Marta Fernández Prieto

Secretaria

  • Concepción Martínez Martínez

Membros do equipo decanal

  • Susana Álvarez González
  • Mª Lourdes Borrajo Diz

Persoal Docente e Investigador permanente

  • Francisca Fernández Prol
  • Ana Mª Tobío Rivas

Persoal Docente e Investigador non permanente

  • Ana Mª Martín Romero

Estudantado

  • Diego Casas Rodríguez
  • Robert Nicolae Dapena Prol

 

Actas

2020: 17-II | 30-IV | 19-VI | 15-VII | 30-VII
2019:
11-II | 8-III | 5-IV | 17-VI | 28-VI | 4-VII16-VII6-IX4-X17-X21-X18-XII
2018: 18-I | 23-II | 6-IV | 6-VI | 26-VII | 6-IX | 9-X | 22-XI | 19-XII
2017: 16-I | 9-II | 20-IV | 30-V | 7-VI | 29-VI | 4-VII | 11-VII | 7-IX | 3-X | 23-XI | 1-XII | 20-XII
2016: 16-II | 22-IV | 27-V | 22-VI | 21-VII | 16-IX | 23-IX | 14-X | 27-X | 23-XI | 20-XII
2015: 7-IV | 13-V | 28-V | 19-VI | 10-VII | 11-IX | 23-X | 19-XI | 23-XI | 14-XII | 22-XII
2014: 16-I | 3-II | 14-III | 24-III | 4-IV | 9-IV | 11-VI | 14-VII | 23-VII | 17-IX | 10-X | 5-XI | 26-XI | 18-XII
2013: 23-I | 8-III | 5-IV | 8-V | 14-VI | 17-VII | 6-IX | 27-IX | 14-X | 18-X | 9-XII | 13-XII
2012: 10-II | 13-VI | 5-X | 21-XI | 10-XII | 21-XII

Quen, de acordo co artigo 4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, teña a condición de persoa interesada, poderá consultar as actas e os seus anexos na secretaría do decanato.

Acordos

2020: 17-II | 30-IV | 19-VI15-VII | 30-VII | 30-IX
2019:
11-II | 8-III | 5-IV | 17-VI | 28-VI | 4-VII | 16-VII | 6-IX | 4-X | 17-X21-XI18-XII
2018: 18-I | 23-II | 6-IV | 6-VI | 26-VII | 6-IX | 9-X | 22-XI | 19-XII
2017: 16-I | 9-II | 20-IV | 30-V | 7-VI | 29-VI | 4-VII | 11-VII | 7-IX | 3-X | 23-XI | 1-XII | 20-XII
2016: 16-II | 22-IV | 27-V | 22-VI | 21-VII | 16-IX | 23-IX | 14-X | 27-X | 23-XI | 20-XII
2015: 7-IV | 13-V | 10-VII | 11-IX | 23-X | 19-XI | 23-XI | 14-XII | 22-XII
2014: ata1 7-III | 14-III | 24-III | 4-IV | 9-IV | 11-VI | 14-VII | 23-VII | 17-IX | 10-X | 5-XI | 26-XI | 18-XII

1 Relación de acordos a 7 de marzo de 2014