Facultade de Dereito

Comisión Permanente

Composición


Presidenta

Marta Fernández Prieto

Secretaria

Concepción Martínez Martínez

Membros do Equipo Decanal

Susana Álvarez González | Lourdes Borrajo Diz

Persoal Docente e Investigador Permanente

Francisca Fernández Prol | Ana Mª Tobío Rivas

Persoal Docente e Investigador non Permanente

Ana María Martín Romero

Alumnado

Diego Casas Rodríguez | Robert Nicolae Dapena Prol | Guillermo José Quilarque Cabrera


Actas


2019: 11/II | 08/III

2018: 18/I | 23/II | 6/IV | 6/VI | 26/VII | 6/IX | 9/X | 22/XI | 19/XII

2017: 16/I | 9/II | 20/IV | 30/V | 7/VI | 29/VI | 4/VII | 11/VII | 7/IX | 3/X | 23/XI | 1/XII | 20/XII

2016: 16/II | 22/IV | 27/V | 22/VI | 21/VII | 16/IX | 23/IX | 14/X | 27/X | 23/XI | 20/XII

2015: 7/IV | 13/V | 28/V | 19/VI | 10/VII | 11/IX | 23/X | 19/XI | 23/XI | 14/XII | 22/XII

2014: 16/I | 3/II | 14-III | 24/III | 4-IV | 9-IV | 11/VI | 14/VII | 23/VII | 17/IX | 10/X | 5/XI | 26/XI | 18/XII

2013: 23/I | 8/III | 5/IV | 8/V | 14/VI | 17/VII | 6/IX | 27/IX | 14/X | 18/X | 9/XII | 13/XII

2012: 10-II | 13-VI | 5/X | 21/XI | 10/XII | 21/XII

Quen, de acordo co art. 4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, teña a condición de persoa interesada, poderá consultar as actas e os seus anexos na secretaría do decanato.


Acordos


2019: 11/II | 08/III | 05/IV

2018: 18/I | 23/II | 6/IV | 6/VI | 26/VII | 6/IX | 9/X | 22/XI | 19/XII

2017: 16/I | 9/II | 20/IV | 30/V | 7/VI | 29/VI | 4/VII | 11/VII | 7/IX | 3/X | 23/XI | 1/XII | 20/XII

2016: 16/II | 22/IV | 27/V | 22/VI | 21/VII | 16/IX | 23/IX | 14/X | 27/X | 23/XI | 20/XII

2015: 7/IV | 13/V | 10/VII | 11/IX | 23/X | 19/XI | 23/XI | 14/XII | 22/XII

2014: relación de acordos a 7/III | 14/III | 24/III | 4/IV | 9/IV | 11/VI | 14/VII | 23/VII | 17/IX | 10/X | 5/XI | 26/XI | 18/XII