Composición

Presidenta

Francisca Fernández Prol

Secretaria

Belén Sánchez Ramos

Persoal Docente e Investigador permanente

Marta Fernández Prieto

Mónica Siota Álvarez

Persoal Docente e Investigador non permanente

Francisco Conde Fernández

Persoal de Administración e Servizos

Consuelo López Rodríguez

Estudantado

Diego Casas Rodríguez
Álvaro Romero Seoane

 

Actas

Quen, de acordo co artigo 4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, teña a condición de persoa interesada, poderá consultar as actas e os seus anexos na secretaría do decanato.

Acordos