Facultade de Dereito

Comisión de Recoñecementos e Validacións

Composición


Presidenta

Susana Álvarez González

Secretaria

Concepción Martínez Martínez

Sector Profesorado Permanente

Marta Fernández Prieto | Belén Sánchez Ramos | Mónica Siota Álvarez

Sector Profesorado non Permanente

Francisco Conde Fernández

Alumnado

Iván Fariñas Álvarez


Actas


2018: 12/VII | 18/IX | 26/X

2017: 25/V | 11/VII | 22/IX | 30/X

2016: 17/III | 18/VII | 26/IX | 9/XI

2015: 27/III | 13/VII | 25/IX | 29/X

2014: 15/VII | 26/IX | 7/XI

Quen, de acordo co art. 4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, teña a condición de persoa interesada, poderá consultar as actas e os seus anexos na secretaría do decanato.


Acordos


2019: 11/II