Facultade de Dereito

Comisión de Coordinación do Grao en Dereito

Composición


CAMPUS DE OURENSE


Decana da Facultade de Dereito

Marta Fernández Prieto

Coordinadora Académica do título

Lourdes Borrajo Diz

CAMPUS DE VIGO


Decana da Fac. de CC Xurídicas e do Traballo

Almudena Bergareche Gros

Coordinadora Académica do título

Tamara Martínez Soto

Competencias


O Grao en Dereito impártese, na Universidade de Vigo, en dous centros e en dúas cidades distintas: a Facultade de Dereito en Ourense e a Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo en Vigo.

Consciente desta realidade, a memoria do título previu a existencia dunha comisión de coordinación entre as facultades para avaliar e adoptar decisións en relación co desenvolvemento da docencia e das actividades formativas, principalmente.

A Comisión de Coordinación poderá avaliar e adoptar decisións sobre as incidencias ou posibles discordancias que van xurdindo en todos os asuntos nos que sexa necesaria a coordinación entre centros, e, logo do acordo entre as decanas/os, outros asuntos nos que a coordinación poida ser conveniente.


Actas


2018: 04/VII

2017: 12/I | 16/V

2016: 09/V | 15/IX | 14/XI

2015: 10/VI | 06/XI

Quen, de acordo co artigo 4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, teña a condición de persoa interesada, poderá consultar as actas e os seus anexos na secretaría do decanato.