Composición

Campus de Ourense

Decana da Facultade de Dereito
Susana Álvarez González

Coordinadora académica do título
María Dolores Fernández Fustes

Representante do ICA de Ourense
Secretario da CAM
Roberto O. Bustillo Bolado

Campus de Vigo

Decano da Fac. de CCXX e do Traballo
Francisco José Torres Pérez

Coordinador académico do título
Pablo Grande Seara

Representante do ICA de Vigo
Representante do ICA de Pontevedra
Secretario da CAM
Tomás Farto Piay

 

Competencias

A Comisión de Coordinación poderá avaliar e adoptar decisións sobre as incidencias ou posibles discordancias que xurdan en todos os asuntos nos que sexa necesaria a coordinación entre centros para os efectos do SGIC.

 

Actas

2020: 14-V
2019: 9-XII
2018: 4-VII | 18-XII
2017: 20-VII | 23-XI
2016: 11-VII | 15-XI
2015: 10-VI | 18-XI

Quen, de acordo co artigo 4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, teña a condición de persoa interesada, poderá consultar as actas e os seus anexos na secretaría do decanato.