Facultade de Fisioterapia

Membros honoríficos

Listaxe de membros honoríficos dende 1993:

1993: Mario Soares

1996: Pablo Fuenteseca Díaz (Dereito Romano) †

1997: Enrique Orts Berenguer (Dereito Penal) †

1998: Tomás de Montagut Estragués (Historia do Dereito)

1999: Manuel Albaladejo (Dereito Civil) †

2000: Rafael Navarro Valls (Dereito Eclesiástico do Estado)

2001: Manuel Olivencia Ruiz (Dereito Mercantil)

2002: Efrén Borrajo Dacruz (Dereito do Traballo e da Seguridade Social)

2003: Carlos Palao Taboada (Dereito Financeiro e Tributario)

2004: Javier de Lucas Martín (Filosofía do Dereito)

2005: Víctor Moreno Catena (Dereito Procesual)

2006: Diego Manuel Luzón Peña (Dereito Penal)

2007: Alejandrino Fernández Barreiro (Dereito Romano) †

2008: Pedro de Vega García (Dereito Constitucional)

2009: Gonzalo Diéguez Cuervo (Dereito do Traballo e da Seguridade Social)

2010: José Carlos Fernández Rozas (Dereito Internacional Privado)

2011: José Manuel Sobrino Heredia (Dereito Internacional Público)

2012: Carlos Palao Taboada (Dereito Financeiro e Tributario). Insignia de ouro da Universidade de Vigo

2013: Silvia Díaz Alabart (Dereito Civil)

2014: José Ramón Parada Vázquez (Dereito Administrativo)

2015: José Antonio Gómez Segade (Dereito Mercantil)

2016: Luis Rodríguez Ennes (Dereito Romano). Decano honorífico da Facultade de Dereito