Facultade de Dereito

Coordinacións no Grao en Dereito


Coordinación Responsable Teléfono Email
Coordinación Académica Mª Lourdes Borrajo Diz 988 387 028
Prácticas Externas Susana Álvarez González 988 368 847
Traballo Fin de Grao Marta Fernández Prieto 988 368 826

Coordinacións no Mestrado en Avogacía


Coordinación Responsable Teléfono Email
Coordinación Académica Mª Dolores Fernández Fustes 988 368 843
Coordinación Profesional Benjamín Mayo Martínez 988 246 652 email
Prácticas (Coord. Académica) Marta Fernández Prieto 988 368 826
Prácticas (Coord. Profesional) Benjamín Mayo Martínez 988 246 652 email
Traballo Fin de Mestrado Roberto Bustillo Bolado 988 368 819

Outras coordinacións no centro


Coordinación Responsable Teléfono Email
Relacións Internacionais Belén Sánchez Ramos 988 368 839
Estudantes con necesidades especiais Marta Fernández Prieto 988 368 826
Enlace de Igualdade Marta Fernández Prieto 988 368 826