Xornada: violencia e acoso nas relacións laborais 360°

DIRECCIÓN:

  • Antía Sández Callejo
    Presidenta do Consello Galego de Relacións Laborais
  • Marta Fernández Prieto
    Decana da Facultade de Dereito

ORGANIZAN:
Consello Galego de Relacións Laborais
Facultade de Dereito